BE – személyautó+nehéz pótkocsi

Vezethető jármű: A „B” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból (750 kg össztömeget meghaladó pótkocsiból) álló járműszerelvény.

A tanfolyam tantárgyai:
Alapismeretek: 22 óra

 • Közlekedési ismeretek
 • Járművezetés elmélete
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

Járművezetési gyakorlat:

 • Alapoktatás: 6 óra
 • Főoktatás: 10 óra
  • minimálisan 4 óra városi forgalomban,
  • minimálisan 4 óra országúti forgalomban,
  • minimálisan 2 óra hegyvidék

Vizsgatárgyak:
Elmélet: közlekedési alapismeretek, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes elméleti vizsga
A vizsga teljesítéséhez 3*25 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 3*25 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám a közlekedési alapismereteknél 35 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 30 pontot kell elérni.
Az elérhető maximális pontszám a szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, valamint a munkavédelem, tűzvédelem, szállítás tárgyaknál 25-25 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 21-21 pontot kell elérni.

Gyakorlat: biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik-e a járműszerelvény biztonságos üzemeltetéséhez szükséges ismeretekkel a készség szintjén. A vizsgázónak tudnia kell a közúti közlekedés szabályaiban előírt elindulás előtti, valamint a járműszerelvény biztonságos üzemeltetéséhez szükséges ellenőrzéseket, karbantartási műveleteket. A feladatok megoldásához ismernie kell a járműszerelvény szerkezeti felépítését is a „hivatásos” járművezetőtől elvárható mértékig. A vizsgázónak fel kell ismernie a járműszerelvény üzemeltetése során észlelt, a közlekedésbiztonsággal összefüggő meghibásodásokat, ezek ismeretében a továbbhaladásról illetve annak biztonságáról tudjon dönteni. A vizsgabiztos a feladatok végrehajtási módjából állapítja meg, hogy a vizsgázó eljutott-e a készség szintjéig.
A vizsga időtartama 15 perc, melyből 10 perc a feladatok végrehajtására biztosított idő.

A rutin vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó az alapoktatás eredményeként a járműszerelvény technikai kezelésében és a manőverezésben eljutott-e a jártasság szintjére. A vizsgázónak rendelkeznie kell a forgalmi oktatás megkezdéséhez szükséges jármű feletti uralommal. A vizsgára megadott idő alatt végre kell hajtania az előírt technikai kezelési és manőverezési feladatot. A vizsgabiztos a jármű feletti uralom megszerzését azon a szinten értékeli, ami a vizsgázótól az alapoktatást követően elvárható.
A vizsga időtartama 15 perc, melyből 10 perc a feladatok végrehajtására biztosított idő.

A forgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó
· rendelkezik-e a személygépkocsi biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel,
· a személygépkocsi technikai kezelésében és a manőverezési feladatok végrehajtásában eljutott-e az önálló, biztonságos és környezetkímélő közlekedéshez szükséges jártasság szintjére,
· gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége megfelel-e a közúti forgalomban történő önálló, biztonságos és környezetkímélő közlekedés követelményeinek.

A forgalmi vezetés vizsga időtartama 50 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban kell járművet vezetnie 40 percen keresztül.

A vizsgára bocsátás feltételei
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • sikeres elméleti vizsgát tett
 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • 18 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • sikeres elméleti vizsgát tett
 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 18 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • sikeres elméleti vizsgát tett
 • sikeres biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, valamint sikeres rutin vizsgát tett
 • 18 éves
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette

a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Back To Top
error: Content is protected !!