Mutatószámok

 1. Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
  • Az ÁKÓ-t a motorkerékpáros („A1”, „A2” alkategóriák és „A” kategória), valamint az „AM”, a „B” és a „C” kategóriás vezetői engedélyek megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamok „Járművezetési gyakorlat” tantárgyaira vonatkozóan kell számítani a sikeres forgalmi vizsga napján 14. életévét már betöltött és a 40. életévét még be nem töltött vizsgázók esetében az alábbi csoportosításban:
   • motorkerékpáros vezetői engedélyek (a továbbiakban együtt: motoros kategória) megszerzésére irányuló tanfolyamok,
   • „AM” azonosítójú tanfolyamok,
   • „B” azonosítójú tanfolyamok,
   • „C” azonosítójú tanfolyamok, ahol az azonosítók a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról szóló Bizonylati Album 1. melléklete szerinti rövidítéseket jelentik.

Az ÁKÓ-t az 1.1. pont szerinti csoportok tekintetében naptári negyedévre és képző szervre vonatkozóan kell számítani az alábbiak szerint:

 1. a „B” és a „C” valamint „AM” azonosítójú tanfolyamok esetében a tanulók sikeres forgalmi vizsgáihoz szükséges járművezetési gyakorlati oktatási órái számának az adott azonosítójú tanfolyam kötelező óraszámaihoz viszonyított értékének (a továbbiakban: viszonyszám) átlagát,
 2. motoros kategória megszerzésére irányuló tanfolyamok esetében az a) pont szerinti számítás az egyes azonosítójú tanfolyamokra vonatkozó viszonyszámok számtani átlagát,
 3. a több képzőszervnél is részt vett tanulók gyakorlati oktatása esetében a teljes oktatási óraszám minden közreműködő képzőszervnél történő beszámításával,

százalékos arányban kell meghatározni úgy, hogy a tanulóra vonatkozó viszonyszám abban a negyedévben kerül beszámításra, amelyikben a vizsgázó a sikeres forgalmi vizsgáját tette.

 • Nem kerülnek számbavételre azon vizsgázók, akik
  1. vezetői engedély honosítási eljárás keretében tesznek sikeres forgalmi vizsgát,
  2. adott gyakorlati vizsgatárgy tanfolyami kötelezettsége alól fel vannak mentve.
 • Az ÁKÓ-t a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) a naptári negyedévet követő

5 munkanapon belül

 1. kiszámolja a legutolsó két teljes negyedévre vonatkozóan,
 2. az a) pontnak megfelelően kiszámított ÁKÓ-t az 1. számú melléklet szerinti formátumban közzé teszi a honlapján.
 • Amennyiben az adott számítási kategóriába bevont vizsgázók száma az érintett képző szerv tekintetében kevesebb, mint tíz („C” kategória esetén kevesebb, mint kettő), akkor azon kategória mellett az érintett képző szerv sorában „-” jel kerül feltüntetésre.
 • Amennyiben az adott képzési kategóriára az érintett képző szerv nem rendelkezik engedéllyel, akkor az – az adott 1.1 pont szerinti csoportnál – szürke cellával kerül megjelölésre.

Az 1.5. pont szerint a közlekedési hatóság által közzé tett, legutolsó negyedévre vonatkozó ÁKÓ-t a képző szerv köteles az írásos tájékoztatójában megjelölt, kötelezően fenntartandó honlapján, továbbá az érintett kategóriás tanfolyamra vonatkozó tájékoztatásaiban, hirdetéseiben, reklámjaiban (továbbiakban együtt: tájékoztatás) legkésőbb a negyedévet követő 10. napig aktualizálni és a tájékoztatáshoz egyértelműen, félreérthetetlenül kapcsolódóan és könnyen, jól olvashatóan feltüntetni az „ÁKÓ:” szövegrész után. Amennyiben a tájékoztatás több olyan tanfolyamról szól, amelyre vonatkozóan az ÁKÓ-t számítani kell, akkor az ÁKÓ-t úgy kell feltüntetni, hogy a tájékoztatást olvasó számára egyértelmű legyen, hogy az adott ÁKÓ melyik tanfolyamra vonatkozik.

 

 • Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
  • A VSM-et a motorkerékpáros („A1”, „A2” alkategóriák és „A” kategória), valamint az „AM”, a „B” és a „C” kategóriás vezetői engedélyek megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamok elméleti vizsgatárgyai és „Forgalmi vizsga” vizsgatárgy esetében kell számítani az alábbi csoportosításban:
   • motoros kategória megszerzésére irányuló tanfolyamok,
   • „AM” azonosítójú tanfolyamok,
   • „B” azonosítójú tanfolyamok,
   • „C” azonosítójú tanfolyamok, ahol az azonosítók a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról szóló Bizonylati Album 1. melléklete szerinti rövidítéseket jelentik.
  • A VSM-et a 2.1. pont szerinti csoportok tekintetében naptári negyedévre és képző szervre vonatkozóan kell számítani az alábbiak szerint:
 1. a „B” és a „C” valamint „AM” azonosítójú tanfolyamok esetében a képző szerv által adott vizsgatárgy kapcsán vizsgára lejelentett tanulók vizsgára jelentkezéseinek számához képest az általuk tett sikeres vizsgák számát,
 2. motoros kategória megszerzésére irányuló tanfolyamok esetében a képző szerv által adott vizsgatárgy kapcsán a számítást az összes, motoros kategória megszerzésére irányuló vizsgára lejelentett tanuló vizsgára jelentkezéseinek számához képest az általuk tett sikeres vizsgák számát,

százalékos arányban kell meghatározni úgy, hogy a viszonyítás alapja az adott negyedévre vonatkozóan a képző szerv által vizsgára lejelentett tanulók vizsgára jelentkezéseinek száma.

 • A „Kö”, a „Szü” és a „Mu” azonosítójú elméleti vizsgatárgyak a VSM szempontjából egy-egy elméleti vizsgának számítanak és együttesen kerülnek feltüntetésre.
 • Ha a tanuló több képző szervnél is vett részt oktatáson, akkor minden olyan képző szervnél beszámításra kerül, amelynél vizsgára jelentkezett. Ebben az esetben azonban az adott képző szerv vonatkozásban csak azok a vizsgák kerülnek beszámításra, amelyekre a tanuló általa került vizsgára lejelentésre.
 • A VSM-et az NKH a naptári negyedévet követő 5 munkanapon belül
  1. kiszámolja a legutolsó két teljes negyedévre vonatkozóan,
  2. az a) pontnak megfelelően kiszámított VSM-et a 2. számú melléklet szerinti formátumban közzé teszi a honlapján.
 • Amennyiben az adott képzési kategóriába bevont hallgatók száma az érintett képző szerv tekintetében kevesebb, mint tíz, akkor azon kategória mellett „-” jel kerül feltüntetésre.
 • Amennyiben az adott képzési kategóriára az érintett képző szerv nem rendelkezik engedéllyel, akkor az – az adott 2.1 pont szerinti csoportnál – szürke cellával kerül megjelölésre.

A 2.5 pont szerint nyilvánosságra hozott, legutolsó negyedévre vonatkozó VSM-et a képző szerv köteles az írásos tájékoztatójában megjelölt, kötelezően fenntartandó honlapján, továbbá az adott tanfolyamra vonatkozó tájékoztatásaiban, legkésőbb a negyedévet követő 10. napig aktualizálni és a tájékoztatáshoz egyértelműen, félreérthetetlenül kapcsolódóan és könnyen, jól olvashatóan feltüntetni az „VSM:” szövegrész után. Amennyiben a tájékoztatás több olyan tanfolyamról szól, amelyre vonatkozóan az VSM-et számítani kell, akkor a VSM-et úgy kell feltüntetni, hogy a tájékoztatást olvasó számára egyértelmű legyen, hogy az adott VSM melyik tanfolyamra vonatkozik.

Back To Top
error: Content is protected !!